Hva er visuell kommunikasjon

Visuell kommunikasjon er bruken av enkel tegning sammen med tekst for å kommunisere bedre. Budskapet ditt kommer bedre frem, og du legger til rette for mer kreativt samarbeid og sparring rundt ulike utfordringer og løsninger. 

Visuell kommunikasjon

Jeg ønsker å lære deg hvordan du kan kommunisere mer visuelt, og baserer kunnskapen min på disse fagområdene.

Visual Thinking

Visual Thinking er evnen til å gjøre informasjon synlig. Dette kan være for eksempel visjoner, startegi, systemer, erfaring, verdiforslag og kultur.
 
Gjennom bruk av visuelle teknikker kan vi:  
1. Kommunisere bedre, for å oppnå en omforent forståelse raskere
2. Samarbeide bedre, gjennom å enklere identifisere problemer og løsninger
3. Gjennomføre initiativer/endringer i organisasjonen mer effektivt, gjennom å sikre raskere læring og bedre resultater

Grafisk fasilitering

Grafisk fasilitering er metoden å lede en gruppe gjennom en prosess ved hjelp av visuelle postere med tegning og tekst.

Grafisk fasiliering stammer fra San Fransisco på 1970-tallet, og David Sibbet regnes som selve grunnleggeren av metoden. Han var inspirert av hvordan designere og arkitekter samarbeidet for å løse problemer. De tegnet ut løsningene sine visuelt slik at andre kunne "se" hva de mente. I denne metoden har vi gjerne en grafisk fasilitator som leder gruppen gjennom bruk av visuelle verktøy, maler og tegninger.  

Sketchnoting

Sketchnoting er kunsten å ta visuelle notater ved hjelp av tekst, tegninger og struktur. De visuelle notatene er veldig skjelden lineære men de har gjerne en form for hierarki basert på strukturen som brukes.

Denne måten å ta visuelle notater er blitt en liten kunstart, og det vakre teller kanskje ofte mer enn funksjonen. Sketchnoting er først og fremst en inspirasjon for meg i min bruk av visuell kommunikasjon.

Hvorfor bruke visuell kommunikasjon

Du husker bedre
Skaper engasejement  
Skaper deltakelse og eierskap
Legger til rette for å tenke nytt
Du har det gøy :)

Hvordan bruke visuell kommunikasjon

Egne notater

Når du er i møter, på kurs eller foredrag kan du bruke tegning i notatene dine. Da vil du huske bedre de temaene og tingene du har tegnet, og notatene dine blir mye bedre i etterkant. 
 

Når du holder workshops

Ved å bruke maler og jobbe visuelt med ikoner og post-its skaper du en ramme av kreativitet, deltakelse og eierskap. Når tegningene er litt skeive og rare senker du terskelen for at deltakerne kan bidra med sine tanker og ideer. 
 

Når du holder kurs

Når du tegner ut store plakater på forhånd som du henger opp på veggen når du holder kurs vil du oppleve økt engasjement. Kursdeltakerne liker at informasjonen er visuell og at all info er tilgjengelig hele tiden i motsetning til powerpoint-slides som "forsvinner" etter hvert. 
 

Jobbe frem ideer og konsepter

Når du vil sparre rundt en utfordring, og legge til rette for at dine kollegaer tenker litt utenfor boksen kan du bruke tegning. Det er enklere å snakke rundt et forslag til løsning når du tegner opp visuelle "huskeknagger" og diskusjonspunkter.
 

Jobbe frem og forankre en strategi

Når du vil utarbeide en strategi for din organisasjon, og vil fortelle og forankre "historien" om deres fremtidige tilstand til dine kollegaer. Det er enklere for folk å se for seg hvordan noe skal bli når det fortelles på en visuell måte, og ikke kun med tekst. Dette vil skape engasjement og folk noe konkret å huske og sparre rundt. Effekten vil være at det er tydeligere for de ansatte hva som er målet og hvilken retning organsisasjonen skal. 
 

Hvordan komme i gang?

Det er nesten ingen grenser for hva du kan bruke visuell kommunikasjon og enkel tegning til. Jeg anbefaler å starte med noen enkle ikoner i dine egne notater slik at du blir fortrolig med din måte å uttrykke deg på.
 
Les mer her om hvordan jeg kan hjelpe deg i gang :) 
SE HVA JEG TILBYR
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.