Det enkle er ofte det beste

Å jobbe visuelt har gitt meg utrolig mye. Jeg har fått et helt nytt verktøy for å strukturere tankene mine og diskutere med andre. Tanken bak AaseTegner er altså å kunne gi denne gleden videre til deg. At du får mulighet til å finne tilbake til det visuelle og la det berike din arbeidshverdag. 

 
En av de viktigste verdiene bak AaseTegner er FRIHET. Jeg har lenge kjent på behovet for å styre mer av hverdagen min som jeg vil. Ta en pause midt på dagen å ta en rusletur eller lunsj på cafeen rundt hjørnet. Små ting som er viktige for meg. AaseTegner gir meg muligheten til dette hver onsdag, noe jeg er utrolig takknemlig for. 
 
Behovet er også stort for å trekke seg litt tilbake fra det hektiske konsulentlivet og få rom til å tenke mer helhetlig og strategisk. En pause fra det operasjonelle, og få jobbe med de tingene som ikke haster men som er så utrolig viktige på lengre sikt. Tenke ut gode strategiske løsninger. 
 
Jeg slår også et slag for det ANALOGE. Jeg er absolutt ingen motstander av teknologi, den gir oss store muligheter. Jeg jobber jo selv med å utvikle gode digitale løsninger for kundene på dagjobben min. Men det er noe utrolig befriende med å jobbe med penn og papir. Jeg tenker bedre, husker bedre og liker følelsen tusjen gir mot underlaget. Og folk nevner det hver gang jeg holder kurs, «det er så deilig at du bruker papir!». Budskapet blir lettere tilgjengelig for deltakerne når det henger på veggen hele dagen. 
 
For meg har tegning virkelig snudd opp ned på arbeidsdagen, min evne til å strukturere tankene mine og til å undervise på en mer inspirerende måte. Tror du tegning kan berike deg og hvordan du jobber? Da vil jeg gjerne hjelpe deg i gang med tegninga! 
 
SE HVA JEG TILBYR
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.